Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals Museumaktiviteiten, optredens van het Trompetterkorps, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven


(Klik hier voor de toekomstige reünies)

48e Algemene Reünie SMC

Datum: 1-10-2009

Op 1 oktober 2009 werd de 48e Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum "De Molen" in Harskamp. Ruim 350 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze Reünie bij te wonen.

reunie SMC 2009 voorzitter klein
voorzitter SMC bgen KMar b.d. Jack Vlaming

De voorzitter opende de reünie om 10.45 uur met een korte toespraak. Hij heette de speciale genodigden, de ongeveer 400 deelnemers en de standhouders namens het bestuur van harte welkom. De oudste deelnemer, net als in 2008 de heer Jan Wakker (geboortejaar 1918) en de jongste deelnemer Gerard ter Mors (geboortejaar 1955) werden speciaal door de voorzitter genoemd.

Ook dit jaar zijn weer veel deelnemers aanwezig, fijn om te zien dat er zo'n belangstelling is voor dit jaarlijkse evenement. Helaas waren enkele trouwe bezoekers door ziekte verhinderd en zijn er ook ongeveer 90 collegae / vrienden in het laatste jaar overleden. De voorzitter vroeg de aanwezigen staande tijdens een minuut stilte allen te gedenken die ons in het laatste jaar en het verdere verleden zijn ontvallen. Op hetzelfde moment werd te Apeldoorn door de heren Kreling en Tegel namens de SMC een krans gelegd bij het monument voor de ingang van de KW III kazerne. Na deze plechtigheid vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

reunie SMC 2009 krans
kranslegging bij het monument bij de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn

De Stichting doet er alles aan om actueel nieuws over het Wapen te verstrekken. Op de website (met ongeveer 4000 unieke bezoekers per maand en twee miljoen hits per jaar) treft u dagelijks artikelen aan over ontwikkelingen bij de KMar of wordt er melding gemaakt van berichtgeving in de media. Tevens hebben we als redactie van Marechaussee Contact de ‘klap’ van het vertrek van Gerard ter Mors kunnen opvangen. Inmiddels is er weer een zekere routine, helaas komt het blad af en toe een week later uit, dat ligt echter niet aan onze redactie.

We kunnen ook dit jaar weer terugzien op een goede opkomst bij de door de reüniecommissie georganiseerde evenementen. Zonder andere evenementen te kort te doen memoreerde de voorzitter dat de reünie Boerma Plaizier (11 juni 2009) een zeer ‘warme’ en emotievolle bijeenkomst was. Tijdens die bijeenkomst zijn nog enkele Indië- en Korea onderscheidingen uitgereikt. De heldendaad van Van der Linden op 18 februari 1949 werd door CKMar apart toegelicht, daarna reikte CKMar bloemen uit aan de aanwezige families Hendriks en Van der Linden. Helaas kon de familie van Lim Tong Soen niet worden gevonden.

Alle aanwezigen viel de enorme betrokkenheid van CKMar op. Deze betrokkenheid kwam overigens recent ook tot uiting tijdens de op 25 september jl. gehouden Veteranendag Kmar. Niet alleen sprak CKMar ook toen een rede uit die klonk als een klok, de wijze van uitspreken toonde de oplettende luisteraar ook hier hoe zeer luitenant-generaal Van Putten achter die woorden stond. De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om hem thans te verontschuldigen. Ook nu was CKMar graag in ons midden geweest. Tot dinsdag was hij dat ook stellig van plan. Dinsdagavond liet hij weten toch helaas niet te kunnen, hij wenste de deelnemers wel een zeer geslaagde bijeenkomst toe.

De voorzitter bedankte de bestuursleden en hun medewerkers voor de ook weer in het achter ons liggende jaar getoonde inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. Zonder de anderen te kort te doen werd door hem de gelegenheid benut om met name Arie en Ank van der Landen te bedanken. Arie heeft aangegeven om gezondheidsredenen een aantal taken te willen neerleggen. Samen met Ank heeft hij zich ruim 20 jaar voor onze stichting ingezet. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het bestuur en de medewerkers zal op gepaste wijze afscheid van hen worden genomen, de zaal werd gevraagd met een luid applaus hen nu al te danken voor hun inzet in al die jaren. Daar werd overtuigend gevolg aan gegeven, de voorzitter sprak daarop de wens uit dat ook zij nog lang in ons midden zullen mogen zijn.
 
Op 26 september jl. werd bekend dat defensie in 2011 zal stoppen met de steun aan de viering van de 5 mei-herdenking te Wageningen. Defensie zal zich voortaan richten op de volgens hen steeds populairder wordende Nederlandse Veteranendag te Den Haag. De voorzitter memoreerde begin dit jaar op de website al te hebben aangegeven niet gelukkig te zijn met de ontwikkelingen te Wageningen. Daarbij heeft hij ook verwezen naar de op 1 december 2008 door lgen Meines te Wageningen gehouden toespraak, die toespraak kunt u nog steeds via onze website downloaden.  Het bestuur van de SMC heeft zich geconformeerd aan het standpunt van lgen Meines. Met name de Indië-, Korea- en Nieuw Guinea veteranen herinneren zich nog steeds het applaus dat hen na al die jarenvan ontkenning in 1986 voor het eerst te Wageningen ten deel viel. Den Haag kan voor hen dan ook nooit hetzelfde betekenen als Wageningen. Wij hopen als bestuur van de SMC dat de gemeente fondsen en wegen zal weten te vinden om het defilé in Wageningen nog jaren voort te kunnen zetten. De voorzitter beloofde de aanwezigen de ontwikkelingen nauwlettend te zullen volgen!

reunie SMC 2009 1
zij kenden elkaar van de voormalige brigade Amsterdam-haven

Na het een ieder toewensen van een fijne dag en het uitspreken van een speciaal woord van dank aan de echtparen Gras, Van der Landen en Smit voor het zo voortreffelijk organiseren van ook weer deze reünie gaf hij het woord aan de heer Roel Gras, voorzitter van de reüniecommisie en vandaag in de rol van ceremoniemeester.

Na het doen van mededelingen van huishoudelijke aard door Roel Gras kwamen de gesprekken van vroeger weer op gang. Onder de begunstigers die elk jaar elkaar bij deze reünie ontmoeten, was thans eveneens een aantal nieuwe begunstigers aanwezig. We hopen hen jaarlijks weer terug te zien.

Tijdens de koffie, maar vooral tijdens de borrel, kwamen de herinneringen en de sterke verhalen (weer) boven water, al dan niet ondersteund met fotoalbums. Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer. De sfeer was als van ouds. Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vanden van vriendschap te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment.

reunie SMC 2009 2
goeie ouwe tijd......

De aanwezige stands van het Marechausseemuseum, het Fonds Sociale Zorg, van de Veteranen en van de SMC hadden over belangstelling niet te klagen. Er zijn zoveel leuke, kleine en grotere dingen over de marechaussee te koop!

Na het nuttigen van een voortreffelijke warme maaltijd vond een optreden plaats door 'Sgt. Wilson's Army Show', met een repertoire van de zo bekende songs uit de vijftiger en zestiger jaren, met vertolkingen van Glenn Miller, Vera Lynn, Doris Day, Andrews Sisters en anderen. Uit het sterke applaus bleek duidelijk dat dit optreden in goede aarde was gevallen bij het publiek.

reunie SMC 2009 3
Sgt. Wilson's Army Show

Men was hierna in de gelegenheid nog wat na te praten en elkaar 'tot volgend' jaar te wensen.

Met dank aan de organisatie, met name Roel Gras, liep deze 48e Reünie weer ten einde.

Met een fraaie led-zaklamp als aandenken vertrokken de reünisten huiswaarts. Het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er weer en jaartje tegen.

U kunt hier klikken voor een korte foto-impressie van deze dag.


Overzicht overige reünies die geweest zijn:

20-6-2019: SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019
22-5-2019: Contactdag Badhoevedorp2019
24-4-2019: Bezoek aan het PIT museum in Almere, woensdag 24 april 2019
20-3-2019: SMC contactdag woensdag 20 maart 2019
01-11-2018: 57e AR Harskamp
13-9-2018: Werk in goede handen (BIGA)
01-7-2018: 14e Nederlandse Veteranendag met zon overgoten (SMC)
26-6-2018: Reünie Boerma/Plaizier
23-5-2018: SMC bijeenkomst Badhoevedorp
25-4-2018: Bezoek DAF museum
24-4-2018: Bezoek aan het PIT museum in Almere, 24 april 2019
22-3-2018: Reünie Vereniging Marechaussee Contact (RVMC) bijeen
22-3-2018: SMC-contactmiddag 2018
02-11-2017: SMC-reünie ... iets minder deelnemers maar zeer sfeervol
06-10-2017: Veel hemelwater op Veteranendag KMar
22-6-2017: Zeer warme reünie Boerma/Plaizier
17-5-2017: Contactdag SMC Badhoevedorp
20-4-2017: Contactdag Overloon
13-4-2017: Terugblik Reünie KMar-recherchebijstand Amsterdam
23-3-2017: Terugbllk op contactmiddag 23 maart 2017
27-10-2016: Terugblik op de Algemene Reünie 2016
23-6-2016: Terugblik Reünie van Indiëgangers (“Boerma / Plaizier” / MP III) 23 juni 2016
25-5-2016: Terugblik gezellige contactmiddag Badhoevedorp
13-4-2016: Terugblik bezoek EODD
10-3-2016: Contactdag Buren
10-3-2016: Terugblik contactmiddag Buren
29-11-2015: Terugblik AR
02-10-2015: Veteranendag Marechaussee 2015
11-6-2015: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
20-5-2015: Terugblik contactmiddag Badhoevedorp
16-4-2015: Terugblik SMC-contactdag Koning Willem III-kazerne 16 april 2015
12-3-2015: Terugblik contactmiddag SMC Buren
22-11-2014: MFO-KMar reünie
30-10-2014: Terugblik op feestelijke 53e Algemene Reünie SMC
03-10-2014: Gecombineerde Veteranendag en Contactdag KMar 200 jaar
03-10-2014: Veteranendag KMar met feestelijk tintje / Algemene reünie SMC 2014
10-9-2014: Terugblik SMC-Contactdag in museum 'Bevrijdende Vleugels' in Best
19-6-2014: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
14-5-2014: Unieke locatie SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'
10-4-2014: Terugblik reünie 'Carib' in museum KMar
10-4-2014: Reünie Caribisch Gebied, Suriname en Haïti
13-3-2014: SMC-Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
13-3-2014: Terugblik SMC Contactmiddag Buren 2014
17-10-2013: Terugblik 52e Algemene Reünie SMC
04-10-2013: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013
13-6-2013: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
15-5-2013: Terugblik SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'
14-3-2013: Terugblik SMC Contactmiddag Buren 14 maart 2013
17-11-2012: Terugblik MFO-KMar Reünie
11-10-2012: Terugblik 51e Algemene Reünie SMC
28-9-2012: Terugblik Veteranendag KMar 2012
06-9-2012: Terugblik Reünie Caribisch Gebied
14-6-2012: Terugblik Indië Reünie 'Boerma Plaizier' / MP III
06-6-2012: Terugblik SMC Contactdag 'Huis Doorn'
25-4-2012: Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'
12-4-2012: SMC-Surinamereünie in Buren
08-3-2012: Terugblik SMC Contactdag Buren 8 maart 2012
07-3-2012: Evaluatie / Enquete Algemene Reünie 2011
13-10-2011: 50e Algemene Reünie SMC
30-9-2011: Terugblik Veteranendag KMar 2011
03-9-2011: 24e Nationale dodenherdenking Roermond
25-6-2011: SMC aanwezig bij zevende Veteranendag
23-6-2011: Terugblik SMC Contactdag Bronbeek 2011
16-6-2011: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
25-5-2011: Terugblik Contactmiddag 'Amsterdam / Badhoevedorp'
05-5-2011: Terugblik Defilé Wageningen 5 mei 2011
28-4-2011: Terugblik Contactdag SMC op KW-III
15-4-2011: Adopteer een monument - St. Victorschool bij monument KW-III
14-4-2011: Terugblik Suriname-reünie oud-marechaussees in Museum KMar
12-4-2011: Reünie Surinamegangers
17-3-2011: Terugblik SMC Contactmiddag Buren
31-12-2010:
30-11-2010: Terugblik SMC contactdag Overloon
03-11-2010: Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'
14-10-2010: 49e Algemene Reünie SMC
24-9-2010: 11e Veteranendag Koninklijke Marechaussee
04-9-2010: Nationale dodenherdenking Roermond
05-7-2010: Veteranendag 2010
10-6-2010: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
27-5-2010: Terugblik Contactmiddag SMC Badhoevedorp 2010
26-5-2010: Plechtigheid bij monument KW-III Apeldoorn
21-5-2010: Diplomauitreiking en beëdiging studenten KMar
22-4-2010: Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'
31-3-2010: Reünie Surinamegangers
25-3-2010: Groene reünie voor allen uit 1964
15-3-2010: Kosovo Reünie
11-3-2010: Terugblik op Contactmiddag Buren
29-10-2009: Terugblik Contactdag KMA Breda
01-10-2009: Terugblik op 48e Algemene Reünie SMC
26-9-2009: Open Huis Koninklijke Marechaussee
25-9-2009: Tweede lustrum Veteranendag KMar
27-6-2009: Nationale Veteranendag 2009
11-6-2009: Terugblik Indië Reünie - Boerma Plaizier - MP III
04-6-2009: Terugblik op contactdag Den Helder
14-5-2009: Terugblik Contactmiddag Amsterdam, 2009
10-5-2009: Jaarlijkse dodenherdenking in Katwijk aan de Maas
05-5-2009: Terugblik op Defilé Wageningen 5 mei 2009
04-5-2009: Herdenking Englandspiel
16-4-2009: Terugblik Reünie Surinamegangers 2009
28-3-2009: Reünie ONS/PWA in maart 2009
12-3-2009: Terugblik op Contactdag Buren 2009
10-1-2009: Reünie lichting 79-1 dpl
16-10-2008: Terugblik op 47e Reünie SMC
26-9-2008: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2008
06-9-2008: Terugblik Herdenking Roermond
28-6-2008: Nationale Veteranendag 2008
22-6-2008: Militair Treffen in Buren
19-6-2008: Terugblik donateursconcert Trompetterkorps
12-6-2008: Terugblik Reünie Boerma-Plaizier
15-5-2008: Terugblik Contactmiddag Amsterdam/Schiphol
05-5-2008: Terugblik Defilé Wageningen 2008
04-5-2008: Terugblik herdenking Englandspiel
24-4-2008: Terugblik Veenhuizen
10-4-2008: Reünie Surinamegangers
28-3-2008: Reünie UNPROFOR/UNPF
13-3-2008: Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
11-10-2007: Terugblik op de 46e Reünie Stichting Marechaussee Contact
28-9-2007: Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee, vrijdag 28 september 2007
26-9-2007: Nationale Taptoe in teken van Nederlandse Veteraan
18-9-2007: Erecouloir Prinsjesdag 2007
18-8-2007: Reünie kamergenoten 61-4 (ber)
01-7-2007: Veteranendag 2007
14-6-2007: REüNIE “BOERMA-PLAIZIER” / MP III
09-5-2007: Contactmiddag Amsterdam
05-5-2007: Wageningen 5 mei 2007
04-5-2007: Aanvraag kaarten nationale herdenking op vrijdag 4 mei 2007
04-5-2007: Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei 2007
04-5-2007: HERDENKING GEVALLENEN “ENGLANDSPIEL”
27-4-2007: Reünie Identiteitsgroep Steenrode Baretten
19-4-2007: Terugblik Reünie ex-dienstplichtigen KMar aan de Koning Willem III-kazerne
11-4-2007: Terugblik op Reünie Surinamegangers
28-3-2007: Terugblik op Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren
01-2-2007: Paleis Soestdijk
28-1-2007: Activiteiten in het Legermuseum
31-12-2006: Geeft Acht! Het militaire genre in de negentiende eeuw
02-12-2006: Terugblik op jaarconcert Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee
30-11-2006: Beerman-soos
21-11-2006: Bezoek aan het LIBERTY PARK in Overloon
18-11-2006: Inloopdagen militair-historische foto’s en voorwerpen
04-11-2006: Marechaussee Schiphol opent haar deuren
28-10-2006: 70 Jaar Marechausseemuseum
19-10-2006: Terugblik op : Jaarlijkse Algemene Reünie SMC
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006 Groningen
14-10-2006: De Gelderse Politiedag 2006, Thema: Burgers in Blauw
14-10-2006: Landelijke Politiedag 2006 Zuid-Holland Zuid
14-10-2006: Landelijke Politiedag Noord-Holland Noord
13-10-2006: Opheffing brigade Nijmegen / Reünie
29-9-2006: Terugblik op : Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2006
19-9-2006: Erecouloir Prinsjesdag 2006
16-9-2006: Reünie en sluiting brigade Ede
16-9-2006: Terugblik op: Veel Hollands glorie te zien op Stationsweg
23-6-2006: Reünie brigade Twente
19-6-2006: Terugblik op : Reünie Boerma-Plaizier
03-11-2005: Informatieve contactmiddag Groningen Airport Eelde
18-11-0000: Terugblik Contactdag SMC Hoek van Holland
05-11-0000: Terugblik op bezoek aan het Museum van de Belgische Politie'

(Klik hier voor de toekomstige reünies)

 

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!