Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Bestuursmededelingen

Overlijden Hans Laarman

Geplaatst op: 4-1-2017

IN MEMORIAM

 

Met leedwezen werd kennisgenomen van het overlijden op 31 december 2016
op 73-jarige leeftijd van

Hans Laarman

-Frans Henri-

luitenant der Koninklijke Marechaussee b.d.
deelnemer VN vredesmissie (UNIFIL) Libanon
 

Redactie en bestuur van SMC wensen zijn nabestaanden de kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.


Correspondentieadres:

L.F.F.H. Makkinga
Oude Woudenbergse Zandweg 14
3707 AN Zeist

De afscheidsdienst, aanvang 15.30 uur, vindt plaats op vrijdag 6 januari 2017 in Crematorium
Kranenburg, Kranenburgweg 9, 8024 AC Zwolle. Na de afscheidsdienst is er, in de koffiekamer, gelegenheid ons te condoleren.


Overzicht bestuursmededelingen:

01-5-2019 Benoemingen Koninklijke Onderscheidingen begunstigers SMC
26-4-2019 Pier Scholte benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
25-3-2019 Overlijden Arie van Veen
02-2-2019 Bestuurswisselingen bij SMC
17-10-2018 Overlijden Harry Poels
04-5-2018 Koninklijke Onderscheiding Theo Esmeijer
30-4-2018 Koninklijke onderscheiding Roelf en Grietje Begeman
28-4-2018 Koninklijke onderscheiding Jan Doppenberg
10-2-2018 Overlijden genm b.d. L.W, Sunter
17-8-2017 Gen-Majoor H.C. Rademaker
18-6-2017 Overlijden Gerrit Visser
29-4-2017 Jouke Bosma, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
28-4-2017 P.H. (Peter) Rutten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
28-4-2017 Jan van Kouwen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
27-4-2017 Menno Robers, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
26-4-2017 Fred Klijndijk benoemd tot Lid van Oranje Nassau

Bestuursmededelingen van voor 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!