Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Bestuursmededelingen

Boek over vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee

Geplaatst op: 3-3-2010

Een van de oprichters van de Stichting Marechaussee Contact reserve majoor b.d. SMC-begunstiger Harry Poels nam het initiatief om een gedenkboek over een halve eeuw dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee te maken.Vanaf begin januari 2010 controleerde en corrigeerde hij de drukproef van meer dan 300 pagina’s. Een signaal dat het eind van zijn ‘klus’ in zicht komt.

Harry PoelsHarry Poels (foto) koos ervoor om niet als auteur beschrijvend te werk te gaan, maar meer als een soort verzamelaar de stapel materiaal, die hij na enkele oproepen ontving, te rubriceren en tot een nostalgisch boek samen te voegen. Ook al waren er helaas nog wel tekorten met betrekking tot enkele specifieke onderwerpen.

Zijn belangrijkste motief is kort en krachtig: ‘Ik hoop te bereiken dat vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee wordt vastgelegd om te voorkomen dat dit belangrijke stuk geschiedenis van het Wapen ooit in de vergetelheid raakt’

Meer dan 30.000 jonge mannen hebben hun dienstplicht bij het Wapen vervuld. Vooral voor hen is het boek bedoeld.

De inhoud omvat alle aspecten van de dienstplichtige marechaussee. Harry Poels wijst ook op de mogelijkheden tot het onderhouden van banden met het Wapen, hij noemt de Stichting Marechaussee Contact, het Marechausseemuseum, reünies, de websites: marechausseecontact.nl en marechausseenostalgie.nl.

De reserve majoor b.d. zal het boek binnenkort presenteren, in het volgende nummer van Marechaussee Contact wordt er uitvoerig aandacht aan besteed, inclusief de manier waarop oud-dienstplichtige marechaussees het boek kunnen verkrijgen. Vooral voor hen is het boek immers bedoeld, maar Harry Poels zal er zeker op toezien dat personen en instanties die vanuit hun functie de herinnering aan de dienstplicht bij het Wapen ‘levend’ kunnen houden een exemplaar zullen ontvangen.

De Stichting Marechaussee Contact juicht het verschijnen van dit gedenkboek van harte toe!


Overzicht bestuursmededelingen:

31-8-2016 overlijden Dick Tegel
30-5-2016 Geert Fransen RON
28-5-2016 overlijden Eelco Bouwman
01-5-2016 Lid in de orde van Oranje Nassau, Willem Rasing
26-4-2016 Lid in de orde van Oranje Nassau, Marten Mobach
27-1-2016 Veteranen Koninklijke Marechaussee bij Nationale Dodenherdenking
21-1-2016 Enquête veteranenradio
15-6-2015 Overlijden Arie Kreling
25-2-2015 Overlijden generaal-majoor b.d. D.G.J. Fabius
19-12-2014 Belangrijke mededeling voor onze begunstigers
05-12-2014 Jubileumboek KMar 200 jaar
22-9-2014 Overlijden Henk Tervooren
16-9-2014 Benoeming plaatsvervangend CKMar
30-6-2014 Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)
31-5-2014 Overlijden mevrouw Willie Vlaming
19-12-2013 Betaling begunstigerbijdrage 2014
26-11-2013 Koninklijke Onderscheiding SMC-er Wim Jongh
05-9-2013 Overlijden Ies Keijzer
26-4-2013 Koninklijke Onderscheiding SMC-er Willem van der Veer
13-12-2012 Mededeling van de penningmeester
11-9-2012 Nieuwe directeur museum KMar
03-9-2012 Nep-veteraan bij herdenking
09-3-2012 Benoeming genmaj Leijtens tot CKMar
31-12-2011 Begunstigerbijdrage 2012
30-12-2011 Brief voorzitter SMC aan begunstigers
13-8-2011 Hare Majesteit 55 jaar Schutsvrouwe van het Wapen
05-7-2011 Museum KMar in woelig vaarwater
27-5-2011 Oorlogsmonument in Meerkerk (ZH)
30-4-2011 Koninklijke Onderscheiding Teun Veenvliet
15-4-2011 Herinnering betaling begunstigerbijdrage 2011
15-1-2011 KMar nog steeds niet 100% welkom op de Dam
17-12-2010 ‘The Legion of Honor Membership Award’ Arie van Veen
10-12-2010 Betaling Begunstigerbijdrage SMC 2011
01-10-2010 Koninklijke Onderscheiding
10-8-2010 Speculaties nationale politie
03-5-2010 Dragen van onderscheidingen
02-5-2010 Koninklijke Onderscheiding Ben Langendoen
11-4-2010 Bestellen Gedenkboek
29-3-2010 Overlijden A. (Toon) Boer
13-3-2010 SMC Veteranen op Veteranendag
04-3-2010 Overlijden Rens Fillerup
09-2-2010 Koninklijke onderscheiding voor SMC-begunstiger W.D. Dijkman
09-2-2010 Opheffing 'SMC Shop'
30-10-2009 heroverweging besluit 5 mei Wageningen
26-10-2009 Dagorder
11-9-2009 In Memoriam Willem van der Veer
09-9-2009 Boekbespreking
27-3-2009 5 mei Wageningen

Bestuursmededelingen vanaf 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!