Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Postactieven en veteranen

Gedurende hun dienstverband bij de Koninklijke Marechaussee bouwen medewerkers vaak een hechte band op. Niet zelden blijft deze band ook na beëindiging van het dienstverband bestaan, door zich aan te melden als lid van een vereniging voor post-actieven en/of veteranen.

Een voorbeeld van een door Defensie erkende vereniging voor post-actieven/veteranen is de Stichting Marechaussee Contact. De marechaussee ondersteunt deze vereniging door het beschikbaar stellen van reüniefaciliteiten.

Daarnaast verstrekt Defensie, al dan niet op aanvraag, kosteloos een pas aan haar postactieve medewerkers en veteranen. Deze passen geven recht op bepaalde voordelen. 

Op de website van Defensie vindt u meer informatie over het aanvragen van de postactieve pas en de veteranenpas.

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!