Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Wij hebben als SMC en RvMC onze interne regelgeving verfijnd, zodat ook wij voldoen aan het gestelde in de AVG.

Begin mei 2018 hebt u kunnen lezen dat vele instanties de hen gegeven adressen hebben doorverkocht aan derden. Wij doen daar vanzelfsprekend niet aan mee. De door u aan ons verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten of handelingen die gelet op de doelstelling van onze stichting en reünievereniging gebruikelijk zijn. Met onze drukker hebben wij speciale afspraken gemaakt m.b.t. hoe om te gaan met de eenmaal per twee maanden aan hem verstrekte adresgegevens. Ook met het het bedrijf dat onze nieuwsbrief namens ons verstuurt hebben wij een daartoe strekkende overeenkomst gesloten.

In het geval iemand via ons contact met u zoekt, verstrekken wij betrokkene uw gegevens niet. Wij nemen in dat geval zelf contact met u op en laten het aan u over of u wel of geen contact wil hebben met betrokkene. Via deze nieuwsbrief of ons blad Marechaussee Contact kunt u natuurlijk ook altijd zelf wel een algemene oproep aan oud-lichtingsgenoten doen. U kunt daartoe contact opnemen met Cor de Boom, zijn gegevens treft u aan op deze site bij bestuur/contact en op de voorlaatste pagina van ons blad. Hij zal intern de webmaster en de redactie informeren.

 

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!