Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Kabinet stelt nationaal plan NAVO vast

Geplaatst op: 15-12-2018

Het kabinet heeft vandaag -14-12-2018 - ingestemd met het nationaal plan voor de NAVO. Daarin staat dat het kabinet komend voorjaar bepaalt waar extra geld uit de rijksbegroting heengaat. De intentie is om, als onderdeel van die afweging, extra in Defensie te investeren.

Bijleveld portret dec18Extra geld voor Defensie is noodzakelijk vanwege de instabieler wordende veiligheidsomgeving. Er zijn meer en complexere dreigingen. Europa moet bovendien beter in staat zijn zichzelf te beschermen en daarvoor minder te leunen op de Verenigde Staten.

Nationaal plan
Daarom spraken staatshoofden en regeringsleiders tijdens de NAVO-Top van afgelopen juli af nog dit jaar inzichtelijk te maken hoe zij tot 2024 hun defensie-uitgaven gaan verhogen. Met dit nationale plan komt het kabinet die afspraak na. Al in 2014 besloten de NAVO-bondgenoten hun defensie-uitgaven in 10 jaar naar de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product (bbp) te brengen.

“Met dit plan laat het kabinet zien de huidige dreigingen serieus te nemen. Het kabinet spreekt de intentie uit om te investeren in Defensie. Dit is geen vrijblijvende intentie, want Nederland moet stappen zetten om een betrouwbaar bondgenoot te blijven.”, aldus minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten.

Meer vervolgstappen: personeel
De prioriteiten vormen slechts een onderdeel van alle doelstellingen van de NAVO voor Nederland. Er moet meer gebeuren bij de krijgsmacht en er zijn vervolgstappen nodig. Die komen aan bod in de herijkte Defensienota in 2020. Het gaat dan niet alleen om het verder tegemoet komen aan de vraag van de NAVO om extra capaciteiten, maar bijvoorbeeld ook om personeel, bedrijfsvoering, nationale veiligheid, kennis en innovatie.

Prioriteiten
In het plan staat dat het kabinet de intentie heeft te investeren in: extra F-35 jachtvliegtuigen, uitbreiding van vuurkracht op land en op zee en versterking van de special forces en van het cyber- en informatiedomein. Hiermee kan de krijgsmacht sneller ergens zijn, krachtiger optreden en dat langer volhouden. Uitgangspunt bij de prioritering is dat elke euro ten goede komt aan de slagkracht van de NAVO én van de EU. Door te investeren in de prioriteiten wordt ook iets gedaan aan de tekorten bij de NAVO en de EU.

Minister Bijleveld:  “Het vertrouwen in de organisatie moet worden hersteld. Niet alleen om zittend personeel te kunnen behouden, maar ook om voldoende personeel te kunnen werven. Daarvoor is meer nodig dan het aanschaffen van materieel. Dat realiseren wij ons terdege. Dit plan is echter geschreven om voor onze bondgenoten inzichtelijk te maken hoe we gaan voldoen aan de capaciteitendoelstellingen van de NAVO.”

Samenwerken
Alleen door samenwerking met NAVO-bondgenoten en Europese partners kan Nederland de dreigingen het hoofd te bieden. Het gaat daarbij zowel om conventionele dreigingen op land, op zee, in de lucht en in de ruimte, als om hybride dreigingen. Denk daarbij aan (des)informatie, cyberaanvallen en operaties in het elektromagnetisch spectrum, zoals het storen van GPS-signalen.

De VS heeft bovendien duidelijk gemaakt dat Europese NAVO-partners meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid en dus een eerlijke bijdrage moeten leveren aan het bondgenootschap. De bijdrage van Nederland, als rijk land, ligt op dit moment nog ver onder het gemiddelde van de Europese NAVO-landen.

Bron : defensie.nl


Paniek op Schiphol: man zwaait met mes en roept dat hij ‘iets in tas’ heeft

Geplaatst op: 14-12-2018

Een deel van de luchthaven Schiphol is vanavond ontruimd nadat een man met een mes begon te zwaaien en schreeuwde dat hij ‘iets’ in zijn tas had. Uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn. De man is gearresteerd en de luchthaven is weer volledig toegankelijk.

Er vielen geen gewonden, meldt de marechaussee. De man is rond 22.00 uur aangehouden, terwijl hij onder schot werd gehouden. Er is niet geschoten.

Het incident gebeurde in Schiphol Plaza, de ontvangsthal van het vliegveld. Vanaf daar is ook het NS-station van de luchthaven toegankelijk. Het treinverkeer lag vanwege het incident enige tijd stil, maar is inmiddels hervat.

Bron : ad.nl


Drugs vijand leger, jaarlijks tientallen ontslagen

Geplaatst op: 14-12-2018

DEN HAAG - De krijgsmacht ontslaat gemiddeld tussen de dertig en vijftig militairen per jaar vanwege het gebruik van harddrugs. Het is voor het eerst dat er zicht is op dit getal en het lijkt het topje van de ijsberg.

Omdat niet apart wordt bijgehouden hoeveel mensen de laan uit worden gestuurd vanwege drugsgebruik was een analyse nodig om aan een getal te komen. Over 2017 bleek dit 31 te zijn. Eerdere jaren heeft defensie niet. Op basis van een ruwe schatting stelt een zegsman dat dertig tot vijftig drugsontslagen het langjarige gemiddelde is.

Volgens drugs- en verslavingsdeskundige Dick Trubendorffer zal alleen al het aantal drugsverslaafden, laat staan de hoeveelheid gebruikers bij het leger een stuk hoger liggen. Eén op de tien Nederlanders kampt met verslaving aan drank, drugs of medicijnen. ,,Bij defensie is dat niet anders”, zegt de expert. Land-, lucht- en zeemacht zijn in totaal 40.000 man groot.

Bron : telegraaf.nl


Rond het Square, december 2018

Geplaatst op: 14-12-2018

Rond het Square, voorwoord door Frank Rippens

“De KMar is meer dan zomaar een organisatie” 

 

Beste collega''s

Rond het Square dec 2018 

We gaan het jaar 2018 achter ons laten. Het is ruim een half jaar geleden dat ik het commando over ons prachtig opleidingscentrum overnam van kolonel Jan Roede.

Ik wist dat ik op een sneltrein zou springen en als ik nu terugkijk is dat nog zwak uitgedrukt. 

2018 stond in het teken van de verhoogde opleidings-opdracht en ook in 2019 zullen we de gevolgen hiervan  

merken op het gebied van infra, personeel en werkdruk. Mooi om te zien dat wij samen de kernwaarden flexibiliteit en daadkracht een gezicht geven. Het maakt mij trots hoe ik zie dat we met zijn allen – ondanks de hectiek en onzekerheid - de schouders eronder zetten. Ook goed om te merken hoe wij de vooruitgang niet uit de weg gaan en interessante pilots draaien en innovatief bezig zijn.  

Helaas kende 2018 een paar dieptepunten. Naast ziektes en verlies van dierbaren in familiekring bij een aantal collega’s, verloren wij ook onze collega’s adjudant Gilbert Breemen en marechaussee der eerste klasse Alex van den Brink. Trots ben ik op de manier waarop we beiden een laatste eer hebben bewezen en waarop wij elkaar steunden  bij deze verliezen. De KMar is meer dan zomaar een  organisatie, het is een hechte gemeenschap en dat merk je des te meer op deze momenten.

Ik wil jullie bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid en ook komend jaar blijf ik een beroep op jullie doen. Samen moeten we de klus klaren, zodat we het juiste blijven doen en vanuit professionaliteit goede collega’s afleveren aan de operatie. Ik wens iedereen fijne dagen en een goede jaarwisseling. 

Met hartelijke groet, jullie commandant 

Frank Rippens, Kolonel 


Nederland helpt ontwikkelingslanden met klimaatplannen

Geplaatst op: 14-12-2018

Nederland krijgt een nog prominentere rol in het helpen van ontwikkelingslanden bij de vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de aanpassing aan klimaatverandering. Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft vandaag, samen met minister Carlos Manuel Rodríguez van Milieu en Energie van Costa Rica, het voorzitterschap van het NDC-partnerschap overgenomen van Duitsland en Marokko. Dat gebeurde tijdens de COP24, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in het Poolse Katowice.

klimaat ontwikkelingslandenBoeren aan het werk op een akker

NDC staat voor Nationally Determined Contribution. Dat is de inspanning die elk land levert als bijdrage aan de in het Akkoord van Parijs afgesproken klimaatdoelen. Veel ontwikkelingslanden hebben op eigen kracht onvoldoende capaciteit en financiële middelen om de broeikasgassen terug te dringen of het land weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Via het NDC-partnerschap krijgen ze ondersteuning van andere landen en organisaties. Die kan bestaan uit het delen van kennis, het verbeteren van toegang tot financiering of hulp bij het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatactieplannen.

Collectieve inspanning
Minister Kaag: ‘Met Duitsland en Marokko als voorzitters is het NDC-partnerschap flink gegroeid. In de komende 2 jaar wil ik mij richten op het mobiliseren van financiering en het mogelijk maken van de uitvoering van de klimaatactie- en investeringsplannen. Dit wordt een collectieve inspanning van alle betrokken partijen. Ik kijk ernaar uit om samen met Costa Rica aan de wereld te laten zien dat de doelen van Parijs haalbaar zijn.’ 

NDC-partnerschap
Sinds de oprichting tijdens de klimaattop in Marrakesh (eind 2016) zijn 87 landen, 20 internationale instellingen en 9 maatschappelijke organisaties lid geworden. Het NDC-partnerschap helpt inmiddels in 38 ontwikkelingslanden bij het uitwerken en uitvoeren van klimaatmaatregelen. Zo heeft Costa Rica een investeringsplan voor hun NDC opgesteld en het nationale banksysteem voorbereid op het integreren van klimaatrisico's in investeringsbeslissingen. En Oeganda kon met steun van het NDC-partnerschap het tempo van klimaatmaatregelen opschroeven. Hierdoor zouden nationale doelen die voor 2030 waren gesteld al in 2020 kunnen worden gehaald. 

Bron : rijksoverheid.nl


Capaciteitsopbouw Irak van start

Geplaatst op: 14-12-2018

De nieuwe NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak is vandaag van start gegaan. Er nemen 2 Nederlandse militaire adviseurs en 4 civiele experts deel.

De 600-koppen tellende missie richt zich op het versterken van de Iraakse veiligheidssector. Dat gebeurt via training en advies aan onder meer het Iraakse ministerie van defensie en militaire opleidingsinstituten. Er wordt gewerkt op beveiligde trainingslocaties vanuit Bagdad met 2 dependances in Basmaya en Taji in Centraal-Irak. De missie heeft een eigen hoofdkwartier in Bagdad.

Nauw op elkaar afgestemd
Hoewel de bevelsstructuren van NAVO en de anti-ISIS-coalitie gescheiden zijn, worden de operaties nauw op elkaar afgestemd. Zo neemt de coalitie de medische verzorging van deelnemers aan de NAVO-missie grotendeels op zich.

De Nederlandse bijdrage aan de Capacity Building Mission Iraq van de anti-ISIS-coalitie gaat gewoon door. De 4 F-16’s die vanaf een basis in Jordanië worden ingezet tegen de terreurorganisatie keren wel eind dit jaar terug.

Nederland ondersteunt, los van de missies, ook de capaciteitsopbouw op van de veiligheidssector in de Koerdische Autonome Regio.

Bron : defensie.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

13-12-2018 Meld Misdaad Anoniem-campagne tegen criminaliteit in haven Moerdijk
13-12-2018 Aantal schietincidenten met politie blijft stabiel
13-12-2018 'Russin bekent spionage in de Verenigde Staten'
13-12-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
12-12-2018 Eenmalige uitkering voor defensiemedewerkers
12-12-2018 Overloon herdenking
12-12-2018 Erecouloir en speeddaten
12-12-2018 Reddingsschip Aquarius geeft er de brui aan
12-12-2018 Kort geding tegen Defensie gehouden
11-12-2018 Commandant der Strijdkrachten reikt uitzendmedailles uit in Gorinchem
11-12-2018 ’Spion beschermen’
11-12-2018 Jongens van 12 en 15 voor derde keer aangetroffen onder vrachtwagen Hoek van Holland
10-12-2018 Nederlandse militair op Curaçao aangehouden met drugs
10-12-2018 Ontvoerde Nederlander Afghanistan vrijgelaten
10-12-2018 Erkenning voor jaren van langdurige dienst
09-12-2018 Minister Blok breidt dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland uit
09-12-2018 Nieuw oefenprogramma militaire verkeersleiders
08-12-2018 Maatwerk voor collega's in het buitenland
08-12-2018 Nederlandse militairen opgepakt op Curaçao, mariniers vast in Rotterdam
08-12-2018 Schietbaan Bonaire weer te gebruiken door militairen
07-12-2018 Prins Mauritsmedaille voor Omroep MAX
07-12-2018 Marechaussee onderkent illegalen in internationale trein
06-12-2018 Nieuw bij Defensie: Nederlands Special Operations Command (video)
06-12-2018 Grote internationale actie tegen maffia, ook invallen in Nederland
06-12-2018 Minister Bijleveld naar anti-ISIS bijeenkomst Ottowa
05-12-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
05-12-2018 MTV–Controles Koninklijke Marechaussee: 5 arrestaties
05-12-2018 Veteranen alsnog geëerd met medailles
05-12-2018 OM wil geheime pakketjes kunnen openen
05-12-2018 Oorlogsbeurs in Veteranen Ontmoetingscentrum Ouwestomp
05-12-2018 Defensie tekent contract voor 1.400 containersystemen
04-12-2018 KMar nóg 3 jaar voorzitter Europees trainingsprogramma
04-12-2018 Criminelen ronselen op grote schaal studenten scheikunde en chemie voor xtc-labs
03-12-2018 200 jaar Militaire muziek
03-12-2018 Veteranenkunst tentoongesteld in Münster
03-12-2018 Defensie richt Nederlands Special Operations Command op
03-12-2018 Hulpdiensten oefenen voor komst van Oranje’s
03-12-2018 Spaanse justitie wil meer informatie over Nederlandse drugscriminelen
02-12-2018 Bonus voor behoud marechaussees
02-12-2018 Akkoord over landelijke vreemdelingen-voorzieningen (LVV’s)
01-12-2018 Amerikaanse oud-president George H.W. Bush (94) overleden
01-12-2018 Justitie eist straffen tot 9 jaar voor diamantroof Schiphol
01-12-2018 Criminelen maken misbruik van pakketbezorgers PostNL
30-11-2018 Veteraan Edwin helpt medeveteraan tijdens Invictus Games
30-11-2018 Militairen ondersteunen politie bij terreuroefening
29-11-2018 KMarMagazine
29-11-2018 Grenspolitie neemt 45 telefoons in beslag
29-11-2018 Onderzoek: Uiteenlopende redenen voor permanente bewoning op Veluwse vakantieparken
29-11-2018 Duits-Nederlands legerkorps klaar voor snelle reactiemacht NAVO
28-11-2018 Oefenterrein voor militairen ín Europa
28-11-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
28-11-2018 Oud-premier Curaçao definitief veroordeeld
28-11-2018 Staatssecretaris Visser van Defensie: ‘Wij hebben Kroon afgeraden om boek te schrijven’
27-11-2018 Amsterdammer opgepakt voor fraude met inburgeringsexamens
27-11-2018 Marechausseekazerne in Aalten
27-11-2018 Twee van terrorisme verdachte mannen keken ook naar Erasmusbrug
27-11-2018 De duizendpoot van Defensie
26-11-2018 Kroongetuige (boek)
26-11-2018 61e Internationale Militaire Bedevaart 17-19 mei 2019 naar Lourdes
25-11-2018 Oud-SS'er (95) aangeklaagd voor rol bij moorden in concentratiekamp
24-11-2018 Stevige aanpak asociaal rijgedrag
23-11-2018 Brede steun in Kamer voor verlenging missie in Irak
23-11-2018 Drentse jurist wil weten: Zijn ook Nederlandse militairen ziek door 'burn pits’'?
23-11-2018 Pistool Seyss-Inquart naar Nationaal Militair Museum
22-11-2018 Italiaans OM legt beslag op migrantenschip Aquarius
22-11-2018 Grootste antiterreur-oefening ooit op afgelegen plekken
22-11-2018 "Oorlogstad bouwen"
21-11-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
21-11-2018 Zwijgen brak Marco Kroon: majoor over zijn grote geheim
21-11-2018 Schiphol zet in op gezichtsscan
20-11-2018 Militairen gewond bij ongeval Duitsland
20-11-2018 Journalisten naar Defensie
19-11-2018 Succesvolle landelijke actie tegen Mobiel Banditisme
19-11-2018 Defensie stopt gebruik schietbaan Bonaire
18-11-2018 24 aanhoudingen bij grenscontrole
18-11-2018 Defensieminister: Nederland wil nog steeds geen Europees leger
17-11-2018 Marechausseemuseum Buren
17-11-2018 Vuist tegen mensenhandel
17-11-2018 Kabinet versterkt Nederlandse Defensie Industrie (video)
16-11-2018 Twee wapens in auto gevonden
16-11-2018 ’Er komt zelfs zenuwgas vrij’
16-11-2018 Militairen uit Drenthe willen Russen afschrikken
15-11-2018 Defensie trekt knip voor aanpak cyberaanvallen
15-11-2018 Amsterdamse politiemensen over de schreef: acht ontslagen
14-11-2018 Spanje terughoudend met hulpvraag aan Europa bij migratie-problematiek
14-11-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
14-11-2018 Rijles van de Noren
13-11-2018 Invictus Games als pad naar herstel
13-11-2018 'Arbeidstijdenwet wordt overtreden door onvoorspelbaar politiewerk'
13-11-2018 Defensie vergroot slagkracht tegen cyberdreiging
12-11-2018 'Pride Amsterdam was mogelijk doelwit aanslag'
12-11-2018 Groetendag Missie MAX trekt weer honderden bezoekers
12-11-2018 Nieuwe leeromgeving op oude Defensielocatie
12-11-2018 Marechaussee houdt in Venlo verdachte van mensensmokkel aan
11-11-2018 ’Eeuwige trouw aan onze doden’
11-11-2018 Minister-president Rutte en minister Blok bij herdenking einde Eerste Wereldoorlog in Parijs
11-11-2018 Parijs toneel 1e ‘teambuilding’ Europese Defensieministers
10-11-2018 Marechaussee arresteert Syriëganger op Schiphol
10-11-2018 Eerste uitzending Veteranenradio
10-11-2018 Verlopen visum nachtmerrie; Nederlandse reizigers vaker in de problemen in verre landen
10-11-2018 Tweede Kamer akkoord met verlengen en afbouwen missie Mali
09-11-2018 Twee hoofdofficieren verlaten Openbaar Ministerie
09-11-2018 Sint-Maarten wil weer leuk worden
09-11-2018 Journalist Alberto Stegeman verhoord door marechaussee wegens plaatsen nepbom
08-11-2018 Koninklijke contraterrorisme-conferentie in Nederland
08-11-2018 Eén op vijf asielzoekers uit Noord-Afrika verdachte van misdrijf
07-11-2018 Trompetterkorps Marechaussee sluit nieuw fanfarefestival af
07-11-2018 Weekoverzicht Defensie-operaties
07-11-2018 Politie kraakt communicatie criminelen: ruim 100 verdachten in beeld
07-11-2018 OTCKMar geeft les op Sint-Maarten
06-11-2018 Mysterieuze Burense gedenknaald verhuist
06-11-2018 Commandant Mariniers prijst boek De Punt
06-11-2018 KMar wederom voorzitter FIEP
05-11-2018 Koning mee met mariniers op bergtraining
05-11-2018 Nederlandse politie leverde belangrijke bijdrage aan Keniaanse aanhouding kindermisbruiker
04-11-2018 Herinneringsmedailles Internationale Missies voor marechaussees
04-11-2018 Achter de schermen nij Open Source Intelligence (OSINT) KMar
03-11-2018 Vier personen aangehouden met valse papieren
03-11-2018 Molukse marinier doorbreekt 40 jaar zwijgen
03-11-2018 Duits dorp opgeschrikt door Nederlandse militaire oefening
03-11-2018 Drama met blote spoorloper
02-11-2018 SMC-reünie ... iets minder deelnemers maar zeer sfeervol
02-11-2018 De groeten uit Noorwegen
01-11-2018 Demonstratieaanval toont eensgezinde verdediging
01-11-2018 4e BSB Themadag
01-11-2018 Opvangdeal met Libiërs ver weg
31-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
31-10-2018 Minister en CDS bezoeken Trident Juncture
31-10-2018 Defensie onderzoekt hoe het met ISAF-veteranen gaat
30-10-2018 Nederlandse gendarmes
30-10-2018 Laatste rustplaats voor soldaat van Welie op Ereveld Loenen
30-10-2018 Heron voldoet aan alle missie-eisen Frontex
30-10-2018 Politie pakt twaalf mensen op bij grote controle
29-10-2018 Combinatie van factoren; bijzonder druk op Schiphol
29-10-2018 Rotterdam: 1300 kilo cocaïne tussen de kippenlevers
29-10-2018 ‘Wederopbouw vliegveld Sint Maarten begonnen’
29-10-2018 Twee militairen VN omgekomen in Mali
28-10-2018 Nederlandse sporters nemen met zilveren brons afscheid van Invictus Games
28-10-2018 Aanhoudingen wegens wapen- en drugsbezit
27-10-2018 Barakken onbewoonbaar, militairen slapen in hotel
27-10-2018 Duitser rijdt zichzelf klem in Haarlem na negeren stopteken in Gelderland
26-10-2018 E-learning tot de max
26-10-2018 Burgemeester Klijs heeft onderhoud met ambassadeur Albanië over inklimmers
25-10-2018 Twee derde mariniers zegt te vertrekken bij verhuizing naar Zeeland
25-10-2018 Nederlands Invictus Games Team maandag terug
25-10-2018 Minimumlengte Spaanse soldaten omlaag
25-10-2018 Eerbetoon voor gesneuvelde Amerikanen
25-10-2018 OM wil dat elf veroordeelden celstraf uitzitten in Turkije
24-10-2018 Militair Mark Ruben kwam om bij zwembadtraining
24-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
24-10-2018 Reactie Defensie op berichtgeving ABP
24-10-2018 Minister-president stelt vlaginstructie vast vanwege uitvaart oud-premier Kok
24-10-2018 De cyberoorlog met Rusland is een feit. Maar wat betekent dat precies?
23-10-2018 Het gaat los in Sydney. Nederlandse ploeg aangekomen voor Invictus Games
23-10-2018 Oudste vrouwelijke veteraan van Nederland overleden
23-10-2018 Korporaal overleden na oefening in zwembad
23-10-2018 Rechercheurs marechaussee kijken om en vooruit
22-10-2018 Mens en materieel naar Noorwegen voor Trident Juncture
22-10-2018 Pieter-Christiaan staat klaar voor nieuwe uitdaging
21-10-2018 Opening Invictus Games bij Sydney Opera House
21-10-2018 Mobilisatie Oorlogskruis voor eeuweling Martin Jansen
20-10-2018 Marechaussee plukt twee illegale asielzoekers uit lijnbus
19-10-2018 Museumbrochure nummer 52
19-10-2018 Amfibisch transportschip zet koers naar grote NAVO-oefening
18-10-2018 Marechaussee houdt verdachten vernieling aan
18-10-2018 Amstelveen gaat gezichtsherkenning invoeren bij publieksbalie raadhuis
18-10-2018 Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme
17-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
17-10-2018 Overlijden Harry Poels
17-10-2018 AIVD en MIVD 10 jaar aan de slag in Unit Contraproliferatie
16-10-2018 Prins Pieter Christiaan bevorderd tot reservekolonel Prins Pieter Christiaan is sinds gisteren rese
16-10-2018 Openbaar Ministerie vervolgt voor het eerst jihadist voor oorlogsmisdrijf
16-10-2018 Opinie Marc de Natris, Officierenverenigingen
16-10-2018 Rapport Giebels belangrijke stap in herstel Defensie
15-10-2018 Grote partij cocaïne gestolen uit politiekluis Curaçao
15-10-2018 Bijleveld: in cyberoorlog met Russen
15-10-2018 'Chaos op Schiphol bij harde brexit door langere wachttijden'
14-10-2018 NOS zendt 'Er reed een trein naar Sobibor' opnieuw uit
14-10-2018 Militaire voertuigen op trein naar Noorwegen
14-10-2018 Verdachte van schietpartij Den Haag aangehouden op Schiphol
13-10-2018 Opstand in Sobibor: 75 jaar geleden
13-10-2018 Hoogste baas defensie: problemen worden nu opgelost
12-10-2018 Eindelijk eerherstel voor gevangene Colditz
12-10-2018 Onderzeese vrouwen
11-10-2018 Rond het Square okt 18
11-10-2018 NAVO-oefening met 50.000 militairen
11-10-2018 ‘Saamhorigheid zoals in deze ploeg kende ik niet’
10-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
10-10-2018 Nazaten Colditz bijeen in Bronbeek
10-10-2018 Defensie krijgt goud in handen
09-10-2018 Nieuwe foto's in SMC album
09-10-2018 Britse brigade trekt door Nederland
09-10-2018 ‘In deze ploeg leer je relativeren’
08-10-2018 Geheim agent nog 1 keer achter de knop
08-10-2018 Presidentiële lunch voor Koreaanse oorlogsveteraan Rosé Lokhoff
07-10-2018 Busted!
07-10-2018 Succesvolle Veteranendag KMar
07-10-2018 EU helpt Albanië bij beheren van grenzen
06-10-2018 Man door het lint op vlucht naar Amsterdam
06-10-2018 Britten: na brexit visum nodig voor weekendje Londen
05-10-2018 Marechaussee treft illegalen tussen autobanden aan
05-10-2018 Lofzang op huzarenstukje van de MIVD
05-10-2018 Koning tussen hooligans bij Koninklijke Marechaussee
04-10-2018 MIVD verstoort Russische cyberoperatie bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
04-10-2018 Binnenkort 1 loket voor vragen en klachten
03-10-2018 Weekoverzicht Defensieoperaties
03-10-2018 Marine onderschept 900 kilo cocaïne
03-10-2018 Koning brengt werkbezoek aan Koninklijke Marechaussee
03-10-2018 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten
02-10-2018 Zeven personen opgepakt bij grote politieactie op vier locaties in Nederland
02-10-2018 'Nederland verleent asiel aan 27 geëvacueerde Syrische Witte Helmen'
02-10-2018 Requiemmis overleden defensiepersoneel
02-10-2018 Russen kijken in Nederlands militaire keuken
01-10-2018 Landmacht: Wendbaar transformeren
01-10-2018 Schiphol moet nog steeds alle zeilen bijzetten
01-10-2018 Voortvluchtige klemgereden op Rijnbrug na achtervolging vanaf Babberich

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Nieuwsberichten van voor 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!