Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Defensie erkent aansprakelijkheid voor dood marechaussee

Geplaatst op: 21-2-2019

Het ministerie van Defensie erkent aansprakelijkheid voor de dood van de 20-jarige marechaussee Kelvin Bosman in 2016. Hij raakte tijdens een eindoefening van zijn basisopleiding tot marechaussee onwel en overleed later aan de gevolgen van hitteletsel.

Uit onderzoek is gebleken dat Defensie er niet in is geslaagd om de risico's te onderkennen en beheersen. Zo was er bij het opleidingscentrum van de marechaussee te weinig veiligheidsbewustzijn en schoot de kennis over hitteletsel tekort.

"Defensie heeft fouten gemaakt. Het neemt niet het verdriet weg van de geliefden van Kelvin, maar Defensie neemt verantwoordelijkheid voor deze fouten", zegt commandant van de Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink in een verklaring.

Familie
Staatssecretaris Visser heeft de Tweede Kamer gemeld dat er maatregelen zijn genomen. Defensie steekt onder meer geld in het vergroten van de kennis van instructeurs op het gebied van hitteletsel.

Commandant Van den Brink zegt dat Defensie nog met de familie in gesprek is over "een passende wijze waarop uiting aan de aansprakelijkheid kan worden gegeven".

Bron : nos.nl


Nieuwsbrief Project KWIII/FvB kazerne

Geplaatst op: 21-2-2019

Project KWIII/FvB kazerne Nieuwsbrief 14 | februari 2019 

Het project renovatie/nieuwbouw Koning Willem III / Frank van Bijnenkazerne heeft tot doel  een nieuwe kazerne te realiseren op het terrein van de huidige kazernes. Middels deze  nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van de stand van zaken rondom de renovatie/nieuwbouw.  

In deze nieuwsbrief zal ik u de laatste stand van zaken mededelen. 

Klik hier voor de nieuwsbrief

projectadviseur Renovatie / Nieuwbouw OTCKMar
Karel van Dijk


Bijleveld informeert Kamer over MIVD-activiteiten in 2019

Geplaatst op: 21-2-2019

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verwacht dat de bedreiging van de Europese veiligheid de komende jaren substantieel toeneemt. Dit raakt naar verwachting van de dienst ook de Nederlandse veiligheids- en defensiebelangen. Dat meldt Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten vandaag per brief aan de Tweede Kamer.

Mazer-Sharif feb19Kroatische militairen onder bevel van de Nederlandse Force Protection in het Afghaanse Mazar-e-Sharif (april 2018).

In de brief staat dat de MIVD signaleert dat de dreigingen niet alleen uitgaan van de gevaren die fragiele staten veroorzaken. De dienst houdt ook rekening met jihadistisch terrorisme, regionale crises en de toenemende dreiging van spionage en cyberaanvallen. Voor een groot deel hiervan zijn niet-statelijke actoren verantwoordelijk. Maar naar verwachting neemt het aandeel van statelijke  actoren toe vanwege spanningen door groeiende geopolitieke tegenstellingen.

De Nederlandse krijgsmacht moet deze complexe en veelzijdige dreigingen het hoofd bieden. Dit vanwege de bevordering van de internationale rechtsorde, vredeshandhaving en het beschermen van de territoriale integriteit. Dit vereist inlichtingenondersteuning door de MIVD.

Prioriteiten en accenten 2019
De MIVD doet in 2019 onder meer onderzoek naar Afghanistan, Mali, Syrië en Irak. Ook ondersteunt de dienst de inzet van Nederlandse militairen in het kader van enhanced Forward Presence (eFP). Daarnaast houden MIVD en AIVD zich bezig met de politieke en sociaaleconomische crisis in Venezuela en de mogelijke effecten voor het Koninkrijk.

Massavernietigingswapens
Massavernietigingswapens vormen een grote bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Nederland ondertekende verdragen om proliferatie van dergelijke wapens tegen te gaan. De AIVD en de MIVD doen gezamenlijk onderzoek naar verdachte landen, die werken aan het ontwikkelen van massavernietigingswapens of daar al over beschikken.

De MIVD onderzoekt ook militair technologische ontwikkelingen in andere landen. Dit net als de proliferatie van hoogwaardige militaire technologie en wapensystemen naar crisisgebieden. Daardoor kan de Nederlandse krijgsmacht bestaande en toekomstige dreigingen het hoofd te bieden.

Spionage en beïnvloeding
Spionage, beïnvloeding en sabotage vormen een ernstige en groeiende dreiging voor Nederland en zijn bondgenoten. Assertieve autoritaire staten, zoals Rusland en China, zoeken informatie om hun krijgsmacht te moderniseren, hun economie te versterken of politieke besluitvorming te beïnvloeden. Het gaat dan mogelijk om klassieke of digitale spionage, maar steeds vaker om een combinatie van beide. Denk aan hacken, maar ook via overnames of investeringen willen landen informatie krijgen of strategische afhankelijkheden creëren.

Bron : defensie.nl


Schiphol vrijhaven drugssmokkelaars

Geplaatst op: 21-2-2019

Een uitdijend corruptieschandaal brengt de luchthaven Schiphol in grote verlegenheid. Binnen een jaar tijd zijn elf medewerkers opgepakt voor het faciliteren van grootschalige drugssmokkel. CDA-Kamerlid Chris van Dam noemt dit ’schokkend’ en eist diepgaand onderzoek.

Schiphol vrijhaven 450 feb19
Via corrupte bagagemedewerkers en catering- en schoonmaakpersoneel op Schiphol belanden koffers vol drugs ’ongezien’ buiten het terrein van de luchthaven ANP

„De aan het licht gebrachte smokkel tast de integriteit aan van luchthaven Schiphol”, zegt Kamerlid en oud-officier van justitie Van Dam. „Dat er drugs worden gesmokkeld is al erg, maar dat het kennelijk zo makkelijk is om mensen te charteren, is ronduit verontrustend. Wat betekent dit voor de veiligheid, bijvoorbeeld met betrekking tot terrorisme?”

Geen ingeslikte bolletjes met enkele tientallen grammen, maar vele koffers vol met cocaïne en heroïne werden vermoedelijk al gedurende enkele jaren probleemloos door eigen medewerkers van Schiphol van vliegtuigen gehaald en buiten de luchthaven geloodst. Alsof het gewone bagage van toeristen betrof.

Sinds augustus 2017 blijkt het team Zware Criminaliteit van de Koninklijke Marechaussee onder leiding van justitie onderzoek te doen naar het lek op Schiphol. Voor zover bekend zijn er niet eerder zoveel medewerkers aangehouden in een onderzoek.

Schipholpas
De marechaussee spreekt van een ’smokkelorganisatie’ uit Afrika die bestond uit handlangers in het buitenland en medewerkers van de bagagekelder, catering en de schoonmaakploeg op Schiphol. De aangehouden verdachten hadden de beschikking over een Schipholpas waarmee zij het beveiligde gebied van de luchthaven konden betreden. Ze konden probleemloos overal komen.

Handlangers in landen in Zuid-Amerika en Afrika brachten met kinderlijke eenvoud koffers vol heroïne en cocaïne ongeregistreerd aan boord van vliegtuigen met Amsterdam als bestemming. Corrupte medewerkers van Schiphol haalden de koffers uit het bagagesysteem en gaven deze door aan het catering- of schoonmaakpersoneel. Die zorgden ervoor dat de koffers buiten het luchthaventerrein belandden.

Een vrouw uit Almere stond volgens het OM in contact met de criminele organisatie in Afrika. Afgelopen dinsdag hield de marechaussee twee Schiphol-medewerkers van 33 en 44 jaar uit Amsterdam aan voor betrokkenheid bij de smokkel. Eerder zijn al twaalf verdachten aangehouden, van wie er negen op de luchthaven werkten. Er zijn zo’n honderd kilo aan harddrugs en 100.000 euro in beslag genomen.

Zorgen
Van Dam maakt zich grote zorgen omdat het niet de eerste keer is dat er grote gaten in de beveiliging van de luchthaven blijken te zitten. „Na de diamantroof in 2005 zijn er nog vele andere incidenten geweest. Niet alleen met gewone medewerkers, maar ook met douaniers en leden van de marechaussee. Het roept de vraag op of personeel op Schiphol wel voldoende wordt gecontroleerd.”

De mensen die op de bagageafdeling en bij de schoonmaakploegen werken zijn extra kwetsbaar. „Het gaat vaak om laag opgeleide mensen met een laag salaris. Die zijn extra vatbaar voor het verlenen van diensten aan criminelen. Ik wil de minister vragen om een breder onderzoek naar de diepere oorzaken van deze corruptieaffaires.”

Onacceptabel
Een woordvoerder van Schiphol is duidelijk in zijn reactie: „Wij vinden het onacceptabel dat er mensen op de luchthaven werkzaam zijn die verdacht worden van dit soort criminele activiteiten. De Koninklijke Marechaussee (KMar) is ervoor om dit soort zaken op te sporen en wij zullen onze volledige medewerking aan hen verlenen. Samen met KMar en het Openbaar Ministerie werken we aan een integere luchthaven. Wat betreft de screening kunnen we zeggen dat iedereen die op Schiphol werkzaam is in bepaalde gebieden een veiligheidsonderzoek moet ondergaan door de AIVD. Het is aan de overheid om te bepalen of dit onderzoek afdoende is.”

Aanhoudingen
Het OM wil niet reageren op het onderzoek. „We zijn nog volop bezig met deze zaak. Nieuwe aanhoudingen zijn niet uit te sluiten”, aldus een woordvoerster.

Niet alleen Schiphol kampt met ’platte’ medewerkers. De Rotterdamse haven blijkt na twee eerdere schandalen rond corrupte douaniers nog steeds lek. Vier douaniers staan centraal in twee nieuwe witwas- en corruptiezaken. Ze zouden grootschalige drugssmokkel gefaciliteerd hebben.

Bron : telegraaf.nl


Intern Defensiedocument: afvalverwerking Kamp Holland was één dikke bende

Geplaatst op: 21-2-2019

De afvalstroom binnen Kamp Holland - één van de militaire bases van Nederlandse militairen in Afghanistan - was één dikke bende. Staat onomwonden in een intern defensiedocument, getiteld: ‘Behandeling van afvalstromen in Kamp Holland’ uit 2010.

De verbranding van alle afval in een burnpit wordt omschreven als „een volledig onbeheerst proces”.

Intern document Defensie: al jaren zorgen om ziekmakende burnpits

Ook chemisch afval
Uit het document blijkt dat defensie bewust ook gevaarlijk en chemisch afval verbrandde vlakbij de manschappen.

Dit document is uiterst relevant, nu 110 militairen zich bij Defensie hebben gemeld met de overtuiging dat zij ziek zijn geworden door vuilverbranding op missie in Afghanistan of dat zij zich hierover zorgen maken.

Lees verder op de website van dvhn.nl

Bron: dvhn.nl


Het OM eist gevangenisstraf tegen man uit Roemenië

Geplaatst op: 21-2-2019

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van 40 maanden waarvan 10 voorwaardelijk geëist tegen een 27-jarige man uit  

Hij wordt ervan verdacht dat hij in december 2017 en januari 2018 op verschillende momenten vijf Oost-Europese vrouwen naar Nederland heeft gehaald om voor hem in de prostitutie te werken. De man liep op de A12 bij Zevenaar tegen de lamp tijdens een mobiele grenscontrole van de Koninklijke Marechaussee.

Zie website OM

Bron : MO


Andere nieuwsberichten:

Eerste kwartaal 2019

Nieuwsberichten van voor 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!