Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Kustwacht betrap karko-stropers

Geplaatst op: 20-4-2019

Donderdagnacht detecteerde het Rescue and Coordination Center een verdacht vaartuig ten zuiden van Bonaire, De Kustwachtploeg, politie en Koninklijke Marechaussee zijn door het RCC naar de locatie van het vaartuig gedirigeerd. Bij contrôle op de boot trof men drie mannen met illegaal gevangen karko's aan. Het vaartuig is door de autoriteiten naar de pier van Kralendijk geleid voor verdere contrôle aan boord. De drie personen zijn aangehouden en de kapitein heeft een proces-verbaal gekregen omdat zijn papieren niet in orde waren. De karko's zijn in beslag genomen.

 

Bron: Kustwacht Caribisch gebied

 

De roze vleugelhoorn, ook wel karko, koninginnehoren, koninginneschelp of grote kroonslak genoemd, is een in zee levende slakkensoort die behoort tot de familie Strombidae en het geslacht Lobatus. Het vlees van deze soort wordt onder andere op de Nederlandse Antillen als vervanger van duur vlees veel gegeten.


Gea van Craaikamp secretaris-generaal Defensie

Geplaatst op: 19-4-2019

Mevr. van CraaikampMr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp wordt de nieuwe secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2019.

Gea van Craaikamp is sinds 2016 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor vervulde ze bij de provincie Noord-Holland de functie van provinciesecretaris. Eerder was zij onder andere directeur Projecten bij de toenmalige Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en directeur Koninkrijksrelaties bij hetzelfde ministerie. Gea van Craaikamp studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten is blij met de benoeming: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Gea van Craaikamp met haar ervaring de uitdagende klus bij defensie kan klaren. Ik zie er naar uit om samen met haar Defensie weer een stap verder te brengen.”

Van Craaikamp volgt de huidige secretaris-generaal Wim Geerts op die deze zomer de nieuwe ambassadeur in China wordt.

 

Bron: De Telegraaf en Defensie


Bedreiger Binnenhof had twee vleesmessen in zijn rugzak

Geplaatst op: 19-4-2019

BE binnenhof mrt 16Een man uit Sneek die op 8 februari op het Binnenhof op zoek was naar politici van de Eerste en Tweede Kamer en had gedreigd met een aanslag wordt poging tot moord ten laste gelegd. De 38-jarige Fries had twee vleesmessen in zijn rugzak met als doel politici neer te steken.

Hij wordt daarnaast beschuldigd van bedreiging van politici met een terroristisch oogmerk. ,,Ik ben een aangewezen terrorist, ik kom hier om een aanslag te plegen”, had de man volgens justitie gezegd.

De verdachte wordt volgende week vrijdag voorgeleid in een pro forma-zitting. De man zorgde ervoor dat het Binnenhof werd ontruimd. Een explosievenverkenner onderzocht de rugzak van de man. Hij werd door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. Het Binnenhof, waar op dat moment de ministerraad vergaderde, werd een uur later vrijgegeven.

 

Bron: Hart van Nederland


Rem op woningbouw naast Paleis Soestdijk

Geplaatst op: 18-4-2019


De gemeenteraad van Baarn weigert een besluit te nemen over het basisplan voor het Landgoed Soestdijk. Het agendapunt is op 17 april van de agenda gehaald. In plaats daarvan dienden zes van de negen fracties een motie in. Die werd met zestien stemmen voor en drie tegen aangenomen.

Met de motie wordt een rem gezet op de bouw van honderd woningen in het zogenoemde Alexanderkwartier. De raad zegt dat er alleen gebouwd mag worden binnen het terrein dat nu door de Koninklijke Marechaussee gebruikt wordt. Daarnaast moet er een voorontwerp bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd, en geen ontwerp bestemmingsplan.

Wat de consequenties zijn van de raadsmotie is nog niet helemaal duidelijk. Er is namelijk nog een provinciale regeling die historische buitenplaatsen toestaat om iets extra te bouwen, mits de opbrengst ten goede komt aan het landgoed.

De nieuwe eigenaar vroeg in eerste instantie om 65 woningen te morgen bouwen. Kort voor de behandeling in de raad werd dat verhoogd naar 98 woningen.

Met de bouw van een hotel tegenover het paleis heeft de raad minder moeite. Wanneer de huidige AA-garage en de oude manege wordt gesloopt zouden er voldoende vierkante meters vrij komen voor een hotel verdeeld over enkele kleinere paviljoens. De raad stelt wel als voorwaarde dat het Baarnse Bos volledig onaangetast blijft.

De fractie van Voor Baarn stemde tegen de motie omdat de eis van raad niet reëel zou zijn. Raadslid Tino Schouten: ,,Op ruim twee hectare zoveel woningen, dat zou een Vinexwijk in het bos worden."

 

Bron: Baarnsche Courant


Weerzien met Libanon

Geplaatst op: 18-4-2019

Op 25 april vertrekken zo’n vijftig veteranen en enkele partners naar Zuid-Libanon waar zij dit jaar precies 40 jaar geleden als militair actief  waren  voor de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Zij bezoeken onder meer hun voormalige posten, openen het Orange House en houden op 4 mei bij het UNIFIL-monument in de kustplaats Tyre een dodenherdenking.   

De reis is georganiseerd door de stichting Weerzien met Libanon (WML) die sinds 2005 terugkeerreizen naar het voormalige uitzendgebied aanbiedt voor veteranen. Zo’n vijftig veteranen en enkele partners nemen deel aan de reis die dit jaar van 25 april tot en met 5 mei duurt. Vanwege het feit dat het dit jaar precies veertig jaar geleden is dat de Nederlandse bijdrage aan UNIFIL begon, wordt het een speciale reis. Tijdens de reis worden voormalige posten in Zuid-Libanon bezocht, evenals het voormalige Nederlandse hoofdkwartier in Haris en internationale hoofdkwartier dat nog steeds in Naqoura gevestigd is. Op 4 mei wordt bij het UNIFIL-monument in Tyre een dodenherdenking gehouden voor de negen Nederlandse militairen die tijdens de vredesmissie van 1979-1985 omkwamen.

Een van de hoogtepunten van de reis is op 3 mei de opening van het Orange House in de kustplaats Tyre dat midden in het voormalige Nederlandse inzetgebied ligt. Het door de stichting WML met steun van de Nederlandse ambassade in Libanon opgerichte Orange House is bedoeld als pleisterplaats voor Nederlandse veteranen die een terugkeerreis maken naar Libanon. Het streven is om in de toekomst ook minder draagkrachtige veteranen met deze accommodatie te faciliteren. Uit recent onderzoek van het Kennis- en Onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut is gebleken dat dit soort terugkeerreizen een heilzame werking hebben voor met name veteranen met verwerkingsproblematiek.

Steun aan eerste Zuid-Libanese vrouwenvoetbalteam

De stichting WML heeft naast de terugkeerreizen als doelstelling om humanitaire hulp te verlenen aan de bevolking in het voormalige inzetgebied. Zo werden eerder steunacties verleend aan een weeshuis in Tibnin en het Hiram-ziekenhuis in Tyre. Tijdens deze speciale jubileumreis worden de Terdeba Stars, het eerste voetbalvrouwenteam in Zuid-Libanon, gesteund. Mede dankzij de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) kan tijdens de reis voetbalkleding worden aangeboden aan dit vrouwenteam.

Bij het vertrek op Schiphol op 25 april, omstreeks 10.00, uur zullen de Libanonveteranen  worden toegesproken door generaal-majoor b.d. Bert Dedden, voorzitter van de BNMO. 

Kijk voor meer informatie op www.weerzienmetlibanon.nl


European Union Police and Civilian Services Training

Geplaatst op: 17-4-2019

Na vele overleggen aan zowel Brusselse maar zeker ook aan KMar zijde, is besloten dat de KMar nogmaals een Europees trainingsprogramma zal gaan leiden. Vanaf 1 maart 2019 tot en met 1 maart 2022 gaan vier collega’s wederom aan de slag met een trainingsprogramma ten behoeve van (Europese) vredesmissies. De nieuwe
afkorting is een tongenbreker maar met een paar keer oefenen gaat het wel lukken. EUPCST is de afkorting die staat voor European Union Police and Civilian Services Training.

Het mooie aan dit programma is dat het weer een stap verdergaat dan haar voorganger. Deze keer staat de connectie tussen politiemensen en civiele hulpverleners centraal. In de breedste zin van het woord. Een geweldige uitdaging. Trainden beide entiteiten tot voor kort nog binnen hun eigen zuil, vanaf maart gaan zij gemengd het
klaslokaal in of de oefenlocatie op. Met respect voor ieders verantwoordelijkheden in missiegebieden gaan internationale hulpverleners de fijne kneepjes van het Mentor, Monitor, Advising and Training (MMA&T) aanleren.

Steeds meer Europese Politiekorpsen hebben aangegeven graag binnen het programma hun bijdrage te willen leveren. Naast politiekorpsen hebben de nodige civiele (training) organisaties aangegeven partner van het programma te willen worden. Majoor Mariete Hazelhoff zorgt ervoor dat alle partijen binnen het Grand contract
met de EU hun positie verwerven en trainingen organiseren.

Ook Afrikaanse landen zijn erbij. Daarnaast zal voortgeborduurd worden op de succesvolle samenwerking met Afrikaanse landen uit de Afrikaanse Unie (AU). Sommigen hebben inmiddels eigen trainingen uitgevoerd, anderen worden op hun verzoek weer een stap verder geholpen. Ghana is het verst. De chef van politie, Inspector General of Police David Asante-Apeatu, sloot in maart in Accra met wachtmeester I Paola Lauwerijssen-van der Meulen een bilaterale overeenkomst. Zij gaat samen met haar internationale trainerspoule 32 Ghanese politietrainers uit 11 regio’s opleiden. Dit met als doel dat zij in hun eigen gebied trainingen gaan verzorgen aan ruim 250 Afrikaanse collega’s die aangewezen zijn om op missie te gaan in gebieden rondom de Sahel regio. Kortom een bont gezelschap hulpverleners, die allemaal dat ene doel vorm en inhoud willen gaan geven. Dienders met voldoende ‘bagage’ het veld van peace keeping in brengen om lokale collega’s te helpen met MMA&T hun land weer op orde te krijgen. Niks luchtfetserij, maar concrete kleine stapjes richting internationaal opbouwwerk. Met de medewerking, advisering en samenwerking van vele OTC collega’s ben ik (kolonel F. van Veenendaal) er van overtuigd dat we als KMar de komende jaren wederom een succesvol programma zullen realiseren.

Bron: Rond het Square, maart 2019


Andere nieuwsberichten:

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Nieuwsberichten van voor 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!